Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Tento blok je venovaný rodičom, ktorí povedú svoje deti po prvýkrát cez školskú bránu .

 Vašu ratolesť čaká prvý deň v škole. Aký bude?

Ostanú mu naň nezabudnuteľné spomienky, alebo sa domov vráti s plačom?

Aj vy môžete urobiť niečo pre to, aby vaše dieťa zvládlo svoj prvý veľký deň čo najlepšie. Tu je pre vás zopár rád.

Aký režim by mal vládnuť v domácnostiach, v ktorých majú prváka?

Ak si dieťa ide prvýkrát sadnúť do školskej lavice, je motivované na učenie, pretože sa teší na pani učiteľku aj na nových kamarátov Problém je len v tom, že absolútne netuší, čo škola skutočne je – sedenie nad učením, domáce povinnosti, ktoré si musí splniť a nedajú sa odložiť. Pamätám sa na jednu prváčku, ktorá po dvoch týždňoch tvrdila, že už nebude chodiť do školy, lebo už toho vie dosť. Nemala som to srdce jej povedať, že ju v školských laviciach čakajú celé roky. Rovnako ťažké to majú deti, ktoré menia školu, nastupujú do nových tried. Rodičia aj učitelia by si mali uvedomiť, že adaptačný proces prebieha 6 týždňov až 3 mesiace. Prvákom by rodičia mali vopred hravou formou vysvetliť, ako to v škole vyzerá, aké povinnosti im pribudnú a čo sa v ich živote zmení. Najlepšie je zahrať sa doma na školu.

 

Aký postoj by mali zaujať rodičia k školským úspechom a neúspechom, aby deti zbytočne nestresovali?

Rodičia by mali v prvom rade prispôsobiť svoje požiadavky dieťaťu, aby ich bolo schopné zvládnuť a naplniť ich očakávania, netreba mať naň prehnané nároky. Mali by spolu plánovať jeho aj rodinné aktivity, pripravovať sa na vyučovanie spolu a predchádzať tak výučbovým ťažkostiam. Treba, aby rodičia deťom pomáhali zbaviť sa negatívnych myšlienok, že niečo nedokážu, aby podporovali ich sebadôveru, naučili ich odpočívať a relaxovať. Najlepším pomocníkom v boji proti stresu sú pohyb, šport, postoj, pri ktorom budeme brať udalosti s nadhľadom, odľahčením a humorom. Dajte svojmu dieťaťu najavo, že sa na vás môže s čímkoľvek obrátiť. Niekedy pomôže už len vedomie, že nám má kto poradiť a pomôcť, keď to budeme potrebovať.

 

Kedy sa obrátiť na školského psychológa? Ako nám vie pomôcť, poradiť?

Deti majú možnosť naučiť sa s odborníkom techniky na odbúravanie stresu v školských podmienkach a moja skúsenosť potvrdzuje, že takéto cvičenie pomohlo tretine až polovici detí znížiť obavy a strach zo školy. Následky dlhodobého stresu môžu byť pre dieťa vážne v citovej oblasti (skľúčenosť, apatia, zmeny nálad, môže prerásť do detskej depresie). V sociálnej oblasti sú to zmeny správania, absencie od povinnosti, záujmov, strata priateľov. Výsledkom stresu môžu byť aj zlý spánok, strata energie, tiky a iné telesné ťažkosti. Ak sa niektoré z nich u detí objavia, rodičia by s návštevou odborníka nemali váhať.

Rodič a učiteľ

Ak spolupracuje rodič s učiteľkou,  potom to má pozitívny vplyv na žiaka, klímu na vyučovaní, ako aj na vyučovacích  výsledkoch žiaka .

Poznáte svoje dieťa najlepšie?

 Verte však, že vo väčšine prípadov  sa deti správajú inak v škole, v kolektíve detí, v kontexte výučby ako v ich domácom prostredí.

A niekedy  môžete byť  veľmi prekvapení, nakoľko je ich správanie odlišné  od správania  z domova.

 Ak však budete včas   hovoriť s učiteľkou,  a pomôžete  jej pochopiť  vaše dieťa, tak vám ona  môžete nastaviť dobrú spoluprácu počas celého roka.

Ak riešite rodinné problémy, a môžete ísť o základné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť vaše dieťa, ako je rozvod, smrť rodinného príslušníka ,či zmena kolektívu, alebo presťahovanie, prosím informujte  učiteľku.

Aké informácie môže rodič učiteľov poskytnúť ?

aké sú silné a slabé stránky dieťaťa,

váš názor na jeho priateľov,

má rád šport, ale nemusí kresliť,

 ťažko si pamätá básničky,

ťažko zvláda kritiku,

potrebuje neustále ubezpečovať, že robí dobre

dokáže a len veľmi málo sústrediť a podobne

TOPlist